Ókortörténet

Ókortörténet 2004.07.10. Zászlós-Zsóka György: Toszkánai Harangok

Az itáliai félsziget őslakói, a leginkább etruszk néven ismert nép, része volt annak a Kaukázus – Kaspi tenger-i fehér fajú őshazának térségéből nyugatra és keletre kiindult népvándorlásnak, amely már jóval a jégkorszak jégmezőinek eltakarodása előtt, még a Felső-Paleoliticum végén megindult, s amely mintegy harminezer évvel ezelőtt elérte az Atlanti-partokat, ahol a Cromagnon-i és egyéb Pirenneus-i …

Ókortörténet 2004.04.26. Mesterházy Zsolt: Az indoeurópai szkíta elmélet cáfolata

Szeretném megtudni, – ezért itt most a végére is járok, – hogy a szkítákat néhány személynév és görögös átiratban lejegyzett szótöredék alapján hogyan voltak képesek indoeurópainak kijelenteni? Honnan tudtak olyan nagy bátorságot meríteni, amivel e vélt tényt az egész világgal közölni tudták és azóta történelemkönyveikben tényként kezelik? Ismerjük a régi indoeurópai csatabárdos népről szóló mesét, …

Ókortörténet 2004.03.05. Mesterházy Zsolt: Miért nem indoeurópaiak a kelták? – A kelta (keleti) hit és mitológia

Ha egy átlagos, vagy azt némileg meghaladó érdeklődésű mai ember maga elé akarja képzelni az ókori ragozó nyelvű magyar népek általános hitbéli viszonyait, egyszerre kerül szembe egyszerűnek tűnő és megfejthetetlen ügyekkel. Az ősrégi teokratikus hit egyfelől végtelenül egyszerű és emberközeli jelenség a kétszeres hármasság eszméjével, amelyet Badiny Jós Ferenc igen szépen tárt fel trilógiájában és …

Ókortörténet 2004.02.10. Varga Géza: Az Éden írása

Mircea Eliade írja, hogy az európai parasztok szokásai, képzetei és szimbólumai sok esetben ősibb kultúrfokot képviselnek, mint az, amelyik a klasszikus görög mitológiákban tükröződik (1996/80,153). Példákat ugyan nem mutat be, de ilyeneket mi is találhatunk, ha összevetjük az európai parasztság és a Kolumbusz előtti Amerika jelképeit. Az amerikai indiánok ugyanis még a kőkorszakban vándoroltak mai …