Ókortörténet

Ókortörténet 2021.09.24. Geoffrey Chaucer

Geoffrey Chaucer 1343 -ban született, John és Agnes (de Copton) Chaucer fiaként. Chaucer a gazdag szőlészek két generációjából származik, akiknek mindenük megvolt, de azonosítaniuk kellet őket, és 1357-ben Chaucer elkezdett szerepet vállalni a bíróságon.

Ókortörténet 2021.09.24. Miért a gyűlölet? A faj feltalálása az európai középkorban

Rendkívüli dolog történt a kritikus versenytanulmányok területén ősszel. A Medieval Encounters folyóiratban megjelent egy 46 oldalas könyvszemle a 2018-as Cambridge University Press könyvről, a The Invention of Race in the European Middle Ages című könyvről. A folyóirat a 46 oldalas opuszt „recenziós esszének” nevezte, bár a recenzió nem kezelt más könyveket vagy nagyobb témákat, mint …

Ókortörténet 2004.07.10. Zászlós-Zsóka György: Toszkánai Harangok

Az itáliai félsziget őslakói, a leginkább etruszk néven ismert nép, része volt annak a Kaukázus – Kaspi tenger-i fehér fajú őshazának térségéből nyugatra és keletre kiindult népvándorlásnak, amely már jóval a jégkorszak jégmezőinek eltakarodása előtt, még a Felső-Paleoliticum végén megindult, s amely mintegy harminezer évvel ezelőtt elérte az Atlanti-partokat, ahol a Cromagnon-i és egyéb Pirenneus-i …

Ókortörténet 2004.04.26. Mesterházy Zsolt: Az indoeurópai szkíta elmélet cáfolata

Szeretném megtudni, – ezért itt most a végére is járok, – hogy a szkítákat néhány személynév és görögös átiratban lejegyzett szótöredék alapján hogyan voltak képesek indoeurópainak kijelenteni? Honnan tudtak olyan nagy bátorságot meríteni, amivel e vélt tényt az egész világgal közölni tudták és azóta történelemkönyveikben tényként kezelik? Ismerjük a régi indoeurópai csatabárdos népről szóló mesét, …

Load More