Vendégkönyv

 

 Csiki István 2004.10.15 – 14:48
Tisztelt szerkesztőség!

Az volna a kérdésem, hogy lehet-e az oldalon valahova hírdetést felrakni. Témája egy előadással lenne kapcsolatos.

Válaszukat előre is köszönöm, az e-mail címem pedig megadtam. További jó munkát kívánok

 

 

 Fabó László 2004.10.14 – 22:41
Ez igen !

Betekintve ide üdítő kikapcsolódást kaptam a heti feladatok gondjaiból.
Az izgalmas, egymásnak feszülő, egymást kiegészítő gondolatok ismét pezsdítő utakra lódították fantáziámat.

Hozzátéve, hogy mindez egymást tisztelő, komolyan vevő stílusban. Igazán élvezetes!
Már-már azt az illúziót kelti, mintha egy jó értelemben vett angol klub tagjai lennénk.

Egy olyan hely, ahol az ember megengedheti magának a tévedést és nem kell tartania a prűd ledorongolástól.
Ez nagy szerencse, mert én például nem vagyok sem a történelemnek, sem a nyelvészetnek tudósa. Mindemellett foglalkoztatnak mindkét területtel kapcsolatos kérések, jár az agyam, vannak komoly kétségeim és próbálkozásaim az eligazodásra. A megközelítéseim gyakran tévelygők, de minden esetben a felelősen vállalható, a hosszútávon járható út keresésére irányulóak.
Nem szeretek tévedni. Zavar, ha számomra fontos kérdésekben alapvető tájékozatlanságom derül ki.
Ugyanakkor nem ejt kétségbe, ha tévedek, vagy valamit nem jól tudtam. Onnantól kezdve legalább azt jobban tudhatom, amire fény derült. Tehát járom a gondolkodni akaró ember hepe-hupás ösvényeit.

Itt ezt természetes módon tehetem, hiszen az Illig féle megközelítés felvállalása és vitatása, mint e levelező fórum alap deklarációja, mentesít mindenféle akadémikus kötöttségtől, ugyanakkor kötelez a felelős tisztázásra, de legalább a felelős tisztázás szándékára.
Ezért maradtam kezdettől fogva olvasója és szeretnék sokáig az is maradni.

Barátsággal:
Fabó László

 

 Glasz Péter 2004.10.14 – 16:29
Továbbá: a gizaihoz hasonló méretű piramisok Kina belső területén is épültek.
GP.

 

 Gábor 2004.10.14 – 15:09

Tisztelt Tolnai Gábor!
“100’000 rabszolga a kősivatagban rámpákkal és görgökkel” (hamvában holt)”Remélem hallott már a kínai nagy fal ról. Az sem kis emberi teljesítmény. Piramist építettek az Andok-ban is. Vagy netán ők is árasztottak?
De mondok én önnek egy tökéletesen dokumentált építkezést, mely bár fizikai méreteit tekintve alulmarad a piramisok építkezésén, mégis a maga nemében monumentális és nem férhet hozzá kétség, hogy szinte teljesen emberi erővel történt, és ez a Transszibériai vasút, amelynek minden egyes talpfájára egy halott munkaszolgálatos jutott mire elkészült.
Miért olyan nehéz elképzelni, hogy néhány ezer évvel ezelőtt is létezhetett egy társadalom, melynek az élén egy eszelős ember, életeket nem kímélve vitte véghez lázálmait? Vagy ez csak a mai civilizáció sajátja? Akkor nem lehettek Hitlerhez, Sztálinhoz hasonló szörnyek, akiknek az emberi élet nem sokat jelentett? Pláne a rabszolgáké.
Ne essünk abba a hibába, hogy azt képzeljük, azért mert ma egy ilyen törekvésre az egész világ felhördülne, régen sem lehetett akkora gonosztettet elkövetni az embertársainkkal szemben, mint a piramis projekt.

Üdvözlettel
Gábor

 

 Várkonyi György 2004.10.14 – 11:12
Kedves piramis-építők!
Korábban a Spektrum Tv csatornán Egyiptom rejtelmeiből mutattak be egy sorozatot. Nagyon érdekes volt. Ebben is elhangzott egy hipotézis, miszerint a piramisok a Föld mágneses csomópontjaira épültek. Az egyiptomiak tisztában voltak ezzel az erővel, és használni is tudták. A piramisok energia központok, míg a mellettűk lévő templomok beavatási helyek voltak. A beavatási helyek is a mágneses erővonalak mentén sorakoztak. A világmindenség mozgásával, az idő múlásával a csomópontok is áthelyeződtek, ezért építenek újabb és újabb beavatási helyeket a Nílus mentén. Az építkezésekhez olyan erőtereket hoztak létre, melyben a köveket lebegtetve szállították a Nilustól a felhasználási helyig. A piramis építőelemeinek összetétele, anyaga, tette minderre alkalmassá a kitermelt kőtömböket. Érdekes elképzelés.
A “rabszolgák százai követ húzgálnak a homokban” elméletet én is elvetem. Nekem az a meggyőződésem, hogy a babiloni vagy az egyiptomi kultúra sokkal fejlettebb technikai eszközökkel rendelkezett, mint ahogyan a ma embere hiszi. Az archaikus nem volt primitív. A ma embere csak technikai segédeszközökkel képes bármire és jellemben mitsem változott. Azt hiszem, talán az evolúciós elmélet a ludas ebben. Ha van evolúció, (én nem hiszek benne) akkor mindig a jelenleg élő a legfejlettebb, a megelőző korok csak fejletlenebbek lehetnek. (mikoris született az evolúciós elmélet?) Erre cáfol rá a piramis, vagy Baráth úr szerint a peremes építőinek zsenialitása.
Üdvözlettel
Várkonyi György

 

 Glasz Péter 2004.10.14 – 10:33
OK.

 

 

 Tolnai Gábor 2004.10.14 – 10:03
Kedves Glasz Péter!

Én elsősorban a történelmi témájú munkákra gondolok.
Varga Csaba “ma magyarnak nevezett nyelv”-nek nevezi a magyart.
Természetesen nem köznapi használatra gondolok.

Szvsz a “székely rovásírás” kifejezés is kirekesztő, mert a; egyrészt a rovásírás szó csak az ABC használásának MÓDJÁT (sőt, azt sem mindig, mert könyveket írtak ezzel az írással) mutatja csupán, b; másrészt nem a szkíták találták ki.

Pl a mai írást nevezhetnénk “angol golyóstollírás”-nak, mivel ők használták sokáig. Az kb. ugyanilyen. Holott ugye egy Bíró László…
(igaz, a tollat “biro”-nak (ejtsd: bájró) is hívják a britek)

Kedves Gábor!

Én valóban nem vagyok mérnök, de a “100’000 rabszolga a kősivatagban rámpákkal és görgökkel” (hamvában holt) elméleteknél százszor jobb Sörösé. A sivatagi földön tili-toli módszer kivitelezhetetlen, még ma sem lennének készen vele. Kedves Gábor! Öntől kérdezném, hogy mi az ön elmélete!

üdvözlettel:
T.G.

 

 Glasz Péter 2004.10.14 – 09:48
Kedves Tolnai Gábor!

Vitáznék azzal, hogy nyelvünkre a “magyar” elnevezés kirekesztő volna. Nézzük csak; palócok, jászok, kunok, tirpákok, székelyek stb. mind panaszkodhatnának, hogy a megnevezés kierekszti őket, de hát ez “történelmileg” így alakult és kész. Nincs benne semmi rossz, kirekesztő vagy megtévesztő szándék. Javítani sem kell a megnevezésen. (Megjegyzem, az amerikaiak sem akarják amerikaira változtatni nyelvük megnevezését, vagy legalább mondjuk “világnyelv”-re.)
Ellenkezőleg gondolom, a magyar nagyon is befogadó – épp a nyelv ereje által! Igy lehetünk ízig-vérig magyarok mi Glaszok, Bayerek, Jankovich-ok, Gyurkovicsok, Pokornik, Mikolák stb. (és pl. Zrínyik).
Ez a legszebb az egészben. A legcsúnyább pedig az, hogy sokan visszaélnek ezzel…

Üdv.
GP.

 

 

 Gá-bor 2004.10.14 – 09:22
Tisztelt Tolnai Gábor!

Nem vagyok történész, sem pedig ókorhidrológus(ha van ilyen).
Vagyok ellenben mérnök, mégpedig azt hiszem,nem a botcsinálta fajtából(engedje meg szerénytelenségem). Előre bocsáthatom, hogy a tudományos akadémia nem azért nem foglalkozik a Somló elmélettel, mert féltékenyek a “szakmai tudására”,hanem mert érdemben nem lehet az elméletével foglalkozni.
Sok év hidromechanika tanulással (tanítással, tervezéssel, kivitelezéssel) a hátam mögött, állíthatom, hogy elárasztani nem lehet szivattyúk nélkül. Ráadásul nem csak a hidrosztatikai nyomással kell számolni ekkora vízfelületeknél, hiszen nem egy idealizált laboratóriumban vagyunk, hanem a természetben, ahol az a fránya folyadék máshogy viselkedik, mint azt a középiskolában a fizika órán tanultuk. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy bizonyos elemeket locsolgattak vízzel, illetve talán még fogyasztották is az építők, de hogy elárasztották volna az építési területet, irányított emelőkamrákat használtak volna, gátszabályozást, úszódarut, és mindezt szivattyúk, zsilipek túlfolyásvédő csőrendszer(ne az otthonában lévő radiátor csőre gondoljon, hanem kettő-három MÉTER átmérőjű csőrendszerre),ülepítőrenszereket(hacsa k nem feltételezzük, hogy mindehhez desztillált vizet használtak).
Minden elárasztáspártinak javaslom, nézze meg dokumentumfilmen a Bős-Nagymarosi építkezést, és szorozza meg öttel a volumenét, majd pedig gondoljon arra, hogy ez lenne a piramisépítések alapja, enélkül az egész, divatos szóval élve piramisproject-et el sem lehett volna kezdeni.
Én is teszek tehát egy javaslatot munkatézisnek, ami körülbelül úgy fog hangzani, mint a vízelárasztás:
A Mogyoró szótő a Mogy,régiesen szólva Magy, és a Magy-ar gyökből nem lehet arra következtetni, hogy mi a mogyoró ültetvények országából származunk?

Nem volt célom megsérteni, remélem nem is veszi sértésnek soraim

üdvözlettel:
Gábor

 

 Tolnai Gábor 2004.10.14 – 09:10
 

1, Nekem Kiss Dénes: “aki fázik fát keres” példája tetszik leginkább.
A “Bábel előtt -Isten nyelve, avagy képességünk a magyar nyelv” czimű könyvét olvasom. Szellemes, EGYértelmű, pofonegyszerű.
Mindenki számára érthető és világos. Nekem rögtön a “hogy hogy én erre nem jöttem rá?” vagy “ez nekem is gyanús volt” gondolataim támadtak. pl: fenn-héjázó, eb-rúd-al (=kutyafáját), stb. pl: fenn-héjázó, eb-rúd-al

A gyökrendszerből következik, hogy a magyar nyelvet (és csakis ezt) le lehet írni számtani képlettel. (Fraktál-képlet)

Nekem csak az a szívfájdalmam, hogy az iskolákban a gyerekekkel ideje korán megutáltatják a nyelvtant. Emlékszem én is úgy mentem órára, mint foghúzásra. Egész egyszerűen nem alkalmas a nyugati nyelvek vizsgálatának kaptafája a magyar nyelvre.

2, Lenne még 1 kérdésem: a magyar, hun, székita (->székely->szkíta), avar nyelvek most akkoron nyelvrokonok vagy azonosak???
Rokonság és azonosság között van különbség.

Ha fönnáll az azonosság, akkor pedig kirekesztő a “magyar” elnevezés.
Jobb szeretem az “ősnyelv” kifejezést helyette. Csupán a véletlen műve a mai elnevezés.

Szvsz!

üdv,
T. G.

 

 Kovács Árpád 2004.10.13 – 19:19
Tisztelt Somlói Dániel!

1.
Hála Istennek, valóban félreértettem, és túl hamar vontam le következtetést érveléséből. Remélem megbocsát. A nyelvújításról ugyanakkor az a véleményem, hogy egyes szavai a teremtés kegyelméből ugyanolyan ősinek tekintendők, mint eredetüket tekintve nem datálható elődeik. A teremtő pipaszó akár ma is felszínre hozhat rég elfeledett igazságokat, a bizonyíthatóan régebbi eredet pedig koránt sem jelent eredetiséget.
2.
A hivatalos tudomány ítéletével kapcsolatban nincsenek illúzióim. Ahol az igazságot felváltja a bizonyíthatóság, csak azt tarthatjuk létezőnek, amit egyben bizonyítani is tudunk. Én pedig úgy érzem, hogy az akadémia játékszabályait nem a magyar élő hagyományok tiszteletben tartásával alakították ki a mindenkori elvtársak. Nem véletlen, hogy a köznyelv csak magyartalanító akadémiának nevezi. Növénnyel, vagy anélkül, a gyökelmélet mindig is üldözendő volt e kompánia számára.

Üdvözlettel,

Kovács Árpád

 

 Tóth Imre 2004.10.13 – 17:20
Hát ez az, Kedves Mesterházy Zsolt, akárhogy nézzük, olyan óriási többlet-munkák adódnak ezekből a feltételezésekből, hogy a végén elvethetjük az egészet!
Tolnai Gábornak:
Azt nem lehet vitatni, hogy a piramisok körül víz nyomait lehet kimutatni, valószínű, hogy csatornát építettek mondjuk a munkások, vagy a kövek szállításához is. De ez még nem a Sörös módszer bizonyítéka!
Üdvözlöm a hozzászólókat!

 

 MZS 2004.10.13 – 16:30
vigyázat kedves Tóth uram, Sörös az emelőhajókat a piramis tetején úsztatja! a peremeket tették fel szerinte először résmentesre csiszolva az új emeletre, majd ezt követően töltötték fel a kockákkal a szint belsejét. nem kellett 100 méteres víztornyot építeni. az emelőhajók a piramissal emelkedtek felfelé.
az egyes kockákat a piramis oldalán kis hajókon zsilipelték fel, ahonnét a nagy hajó átvette.
Sörös egyébként talált a közelben gipszbányát, ahonnét szerinte a tömítőanyagot bányászták.
rengeteg apró részlet van még, de ezeket csak a könyvéből vagy előadáson lehet megtudni. sajnos nem tudtam meg én sem, miként készültek a piramis járatai. ha már kezdettől úgy épült, hogy a járatokat kialakították, akkor a pl. 120 m-es magasságban már 120 m-es vízoszlop nyomta az alján a kijáratot. lehet, hogy utólag vésték volna ki? erről hallott-e valaki?
ennél még izgalmasabb, hogy miképpen biztosították a rengeteg vizet a zsilipeléshez? gondoljuk el, minden kő feljuttatása után újra kellett tölteni a legfelső kamrát! nem mindegy a napi teljesítmény sem, hisz napi 5 kő esetén még talán ma is dolgozhatnának. legalább 100as nagyságrendben kellett dolgozzanak.honlapja egyébként kifejezetten reklámcélú, érdemi közlést onnét alig lehet megtudni. sörös azt szeretné, ha könyvét minél többen megvásárolnák, ebben neki teljesen igaza van. emiatt nem volt számunkra sem ok, hogy lapját linkeljük.
üdvözlettel

 

 Tolnai Gábor 2004.10.13 – 15:39
Kedves Pir-amis kutatók!:)

Válaszolnék néhány gondolatra (kutyafuttában):

Gábor mondotta:
“de a vízzel való elárasztáshoz víz kell. Az pedig a kérdéses helyen nincs. Legalábbis nem abban a formájában, ahogy az kellene.”

1, A tengerek szinje biza akkoron több tíz méterrel magasabban volt és a habja a mai egyiptusi partmenti területek jó részét lefödné.
Egyiptom akkoron egy dús oázis, földi paradicsom volt.

Gondoljunk csak az indiai és mezopotámiai hatalmas kikötővárosokra, amik MA a szárazföld kellős közepén vannak. Azért annyira ne gondoljuk hülyének az ókor emberét, hogy sivatagba kikötőt csinál…

Ja, és hát Sörös elveszi Daniken és hasonszőrűek kenyerét is, mert nagyon úgy látszik, hogy EMBEREK építették és NEM ufonauták építették a megalitikus épületeket!!! hoppá:)

2, Tóth Imrének:

A hajódaru a 44 méter hosszú, leginkább a velencei gondolára hasonlító ún. “Napbárka” volt.

Lenne még 1 kérdésem! Sokat gyötrődtek rajta az egyiptológusok, hogy az egyiptusiak az írásaikban miért emlegetnek folyton hajókat a piramiskokkal kapcsolatban.
Pl a piramis építőit 5 csoportba sorolják: a hajó oldalán, – belséjében, elején, végén lévőknek.
Na erre nem tudtak gombot varrni a tudós urak.
Ja, és hát a szfinx oldalán a vízmosás nyoma, a csatorna-rendszer, stb…

Nem éltem akkor, de az összes magyarázat közül szvsz ez áll a legközelebb a valósághoz.

3, ha már gyökrendszer, szóbokor, miegymás:
idéznék egy másik fórumról

Gyök:PIR
Nézőpont: külső megelenés, hatás.
Képzett szavaink: pirkad – a nap felkelélse elött tűz-színű(piros) az ég alja, piros – a tűz színe, pirít – tűzön elkészít, piramis – (szerintem eredetileg PIR_I_MIS,vagy PIR_A_MAS, ami jelentése tűz – sok – mása vagy tűz – földi -mása, mert ez így TÖKÉLETESEN beleillik a hangok ősi jelentésébe), továbbá esetleg parázs….

Gyök: TŰZ.
Nézőpont: belső tartalom, lényeg.

Képzett szavaink: tüzes(forróvérű), tüzel (tüzet rak, vagy: kutya tüzel= (tudjuk)), tűzről patant, tüzi fa. a nap erősen tűz…”

4, egy nagyon meredek ötlet:
a ZEBRA szó, kialakulhatott akár SZÉP+LÓ szóösszetételünkből is?

üdv,
T.G.

 

 Tóth Imre 2004.10.13 – 14:17
Én is úgy vélem, hogy a piramisok építésének rejtélye a Sörös István féle módszerrel nem oldható meg! “A munkaterületet vízálló falrendszer vette körül, amelyet vízzel töltöttek fel.” -írja a cikk. A legnagyobb piramis magassága tudtommal 150 m. Ha ebből levonom a feltételezett úszó emelődaru emelőmagasságát, (mondjuk legyen húsz méter, -de biztosan nem lehetett ennyi,) akkor a külső gátnak min. 130 m magasnak kellett volna lennie, hogy a daru a csúcsot is elérje. Ilyen magas vízoszlop megtartásához olyan hatalmas gátra lenne szükség, aminek a megépítése jóval meghaladná a piramis építésének nehézségeit is! Az persze igaz, hogy a történészek által előadott módszer sem hihető, de a megoldás valószínűleg egy harmadik módszer lesz! Nem tartom elképzelhetetlennek azt a sokak által hirdetett lehetőséget sem, hogy a piramisok többsége, (elsősorban a gízai három) valójában sokkal régebben, talán még a vízözön előtt épült!

 

 Heckmann Ferenc 2004.10.13 – 13:25
Számomra, mi sem természetesebb, mint hogy egy új szó is beleilleszkedhet a neki megfelelő szóbokorba. Éppen ezért beszélünk teremtő gyökről, hiszen a teremtés nem zárult le. Ha egy új szó beleillik ebbe a szabályrendszerbe, akkor az ott gyökeret is ver. Ha nem, akkor előbb-utóbb kiveti magából a nyelv. (Legalább is bízom benne.)

 

 Somlói Dániel 2004.10.13 – 11:15
Tisztelt Kovács Árpád!

Azt hiszem, félreértett. Jómagam a gyökelmélet megingathatatlan híve vagyok. Pl. a K_R vagy L_P gyökökből termett _ősi_ szavak tucatjai számomra fényesen bizonyítják, hogy a magyar nyelv egyik legalapvetőbb sajátsága, hogy hasonló alakú, mozgású tárgyak, hasonló lényegű fogalmak hangalakja is hasonló. Ez mintegy kihasználja az ember analógiás gondolkodását, így könnyítve meg egyfelől a pontos fogalmazást, másfelől a beszélő által elmondottaknak, s a mesélő szándékának helyes megértését.

Csupán annak igyekeztem elejét venni – mint látom, MZS-hez hasonlóan – hogy olyan “példákat” (aszal-asztal-asszony…) is felhozzunk a gyökök léte mellett, melyek ebből a szempontból nem állják meg a helyüket (vagy csak kevésbé nyilvánvalóak:). Az elmélet bírálói pont az ilyen tévedésekre csapnak le, s rögtön meghozzák sommás ítéletüket a teória egészéről is. Ez természetesen nem felel meg a tudományos elveknek (hiszen az állítást nem cáfolhatja a hibás bizonyítás), de a tudós is ember, az ember pedig gyarló; és ha egyszer valaki már “belátta”, hogy a gyökelmélet téves alapokon nyugszik, sajnos nehezen fogja feladni ezen meggyőződését.

A “növény” valóban figyelemreméltóan jó szóalkotás, és azt mutatja, hogy a nyelvújítók (valószínűleg csupán ösztönösen) felhasználták a meglévő gyököket (méghozzá a megfelelő, a jelentéshez passzoló gyököt!, ilymódon kiegészítve a gyök meglévő szóbokrát), és ez az egyik oka, hogy e szavak oly könnyen gyökeret ereszthettek a magyar nyelvben.

A szóalkotás jelenleg is zajló folyamat, jó lenne, ha mostanság is a nyelv szellemében, a gyökök segítségével alkotná(n)k meg a modern kor új fogalmainak nevét (ezúttal akár tudatosan felhasználva a gyökökről szerzett tudásunkat)!

Tisztelettel:

Somlói Dániel

 

 Marti 2004.10.13 – 02:17
hol olvashatnek tobbet Dr. Simon Peter magyak – indian teoriajarol?
elore is koszonom a segitseget.
szep napot!

 

 Péter 2004.10.12 – 18:34
Ideje lenne újabb cikkekkel frissíteni az oldalt 🙂

 

 Péter 2004.10.12 – 18:33
A Szahara helyén egykor zöldellő mezők voltak. Ma meg homok. Miért ne lehetett volna a piramis mellett víz ?
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24