Vendégkönyv

 

 Segíts 2003.08.22 – 23:13
Üdv!

Pár napja meglátogattam a parlamentet. A látogatás célja természetesen a Szent Korona volt.
És nagyot nyel az ember, amikor végig kell hallgatni a corona greca és corona latina-s baromságokat, és az ezzel járó többi hülyeséget.
Nem is beszélve arról, hogy állítólag a kereszt a Koronán azért ferdült el, mert az egyik király lovagolás közben leejtette. Egy beavató koronát, ami csak egyszer van a fején.

SEGÍTSETEK!!!

A SZENT KORONA NEM EGYSZERŰ MŰKINCS!!
TEGYETEK VALAMIT A GYALÁZAT ELLEN!

És aki egy kicsit is magyarnak érzi magát, legalább egyszer egy évben énekelhetné szívvel-lélekkel a Himnuszt, mert a Dunaparton összegyült sok pesti molását nem lehet összemerni a csíksomlyói István a király után elhangzott Himnusszal.

 

 Szöllősi Sándor 2003.08.22 – 00:43
Üdvözletem!
Jó ez az oldal (a témája), DE a technikai megjelenést nem csak “explorer” hívőkre kellene építeni!
Jelenleg van MAGYAR OP. RENDSZER IS!, amelyik sokkal jobb a fent említett, alkalmazást magában hordó op. renszernek nevezett valaminél!
Ez az OP. rendszer a MAGYAR UHU Linux, amely rendszer ráadás képpen ingyenesen használható módosítható stb…stb !www.uhulinux.hu
Nem kellene a Magyar szoftver fejlesztőket itthon támogatni, azzal hogy az Ő munkájukat használja a MAGYAR ember és nem Billi Gates amúgy sem vékony zsebét dagasztjuk!?
Ne feledjük, hogy ha nem íyg teszünk, ezzel is szegényedik az országunk!
A tehetséges szakembereink elhagyják szülőföldjüket, a magasabb anyagi megbecsülés reményében, ha nincs munkájuk ami a MAGYAR földhöz köti.
El kellene ezen gondolkodni!

 

 Mesterházy Zsolt 2003.08.19 – 10:22
 

A Nemzeti Széchenyi Casino Hagyományőrző és Művelődési Társaskör, a Nemzeti Casino jogutódja
értesíti tagságát és támogatóit, hogy 2003. szeptember 13-án, szombaton 20 órai kezdettel a Bp. V. Zrínyi utca 5. sz. alatti Dunapalotában rendezi meg a
Széchenyi lakomát
Kocsis István drámaíró előadása:
A szakrális Széchenyi
Megjelenés lehetőleg magyar díszviseletben!
A részvételi díj 9000 Ft személyenként, amelyet postai utalványon kérünk Illésházy Enikő szervező (0620 390 9937) címére elküldeni: 1024. Budapest, Ady Endre u. 1. IV. 3. A belépő megvásárolható a Napkapu Könyvesboltban (Bp. V. Vigadó tér 2, Tel.: 266 6196) és a Fehérlófia Könyvesboltban is (VIII. József u. 8. Tel.: 303 1072 naponta 10-18 óráig). Jelentkezést elfogadunk a zsolt.mesterhazy@kitalaltkozepkor.hu címen is.

 

 Szasz Attila 2003.08.16 – 12:04
III. Bela intezkedeseinek hianya tobbfelekeppen magyarazhato, egyreszt a kolostorok zartsagaval (ahol a kronikak letrejottek), masreszt azzal, hogy a mult esemenyeit o is kizarolag az elodok irasaibol ismerte.

 

 Polak 2003.08.12 – 13:46
Beleolvastam a különböző, a témával foglalkozó fórumokba és – konstatálva a hatalmas anyázásokat – semmivel sem lettem okosabb. Mindenesetre egy szempontra fel szeretném hívni a figyelmet:

Lehet valami abban, hogy a magyar és kelet-európai őskrónikák az Attila halála és a magyar honfoglalás kora közötti időszakot konzekvensen csak 100-150 évre teszik. Itt elsősorban a magyar III.Béla királyra utalok (a XII.sz. második fele), akinek a személye rendkívül érdekes és megítélésem szerint Ő talán a kevés, történelmi léptékben gondolkodó magyar államférfiak egyike. Ne feledjük, hogy III.Bélát eredetileg Manuel bizánci császár kb. 10 éven keresztül az utódjának nevelte, így Béla (vagy görögül Alexiosz – lásd Passuth László “Bíborbanszületett” c. regénye) korának talán legműveltebb uralkodója, politikusa lett. III. Béla király, habár Mánuel halálát követően megszerezhette volna a bizánci trónt, mégsem tette, hanem tudatosan a nyugati keresztény irányzatot választotta Magyarország számára. Ezen a ponton pedig egy érdekes konfliktushelyzet tapintható ki, mégpedig – ha III. Béla a nyugati irányzatot választotta, akkor a hun hivatkozásokat (ezek ugyanis a nyugati megközelítésben negatív érzelmeket kelthettek) a magyar közgondolkodásból és “krónikairodalomból” kőkeményen ki kellett volna irtania, de erre még kisérletet sem tett. Ez pedig igenis jelentheti azt, hogy III.Béla a múlt tényeit megváltoztatni nem kívánta.

 

 Kaáli Nagy Zsombor 2003.08.11 – 15:33
Bocsánat az elírásért, javítva címzem levelem Mesterházy Zsolt részére.

 

 Kaáli Nagy Zsombor 2003.08.11 – 15:31
Tisztelt Mesterházy Attila!

Szeretném elhívni egy előadásra Pécsre. Kérem adja meg elérhetőségét, telefonszámát, ha lehetséges és Önnek is elfogadható, a kaalinagy@freemail.hu címre.

Üdvözlettel, Kaali Nagy Zsombor

 

 Szász Attila 2003.08.11 – 10:34
Köszönöm az észrevételt, probléma kijavítva, dolgozom egy normális megoldáson, addig marad a lista.doc fájl letöltése. Elérési cím ugyanaz: www.millenniummedia.hu/drpasztori
Tisztelettel: Attila

 

 Mesterházy Zsolt 2003.08.10 – 19:23
Kedves Attila!
Ajánlott anyagod nem lassú csak, de ki is akasztja a számítógépet. Ezért javaslom, hogy ésszerű méretű részekre darabolva helyezd azt el. Az emberek nem ülnek szívesen hosszú perceket egy vak képernyő előtt.

 

 Szász Attila 2003.08.10 – 11:37
Tisztelt érdeklődők, örömmel közlöm, hogy sikerült elkészíteni a 4003 évet felölelő napfogyatkozás listát, amely, remélem, nagy hasznára lesz a történész kollégáknak. A lista a www.millenniummedia.hu/drpasztori honlapon tekinthető meg. Az oldal mérete 2 Mb fölött van, tehát lassúbb kapcsolat mellett komoly perceket vehet igénybe.
További eredményes munkát kívánok mindenkinek!
Szász Attila, network administrator

 

 Mesterházy Zsolt 2003.08.08 – 22:43
Sartogrilu

Lentebb idézett forrásunk mást is mondott, éppen Önnek valót. A történelem bizonyos százalékban hit. Kora válogatja, hogy mennyi. A másik az, hogy a világtörténelmet úgy 50-60 évente újraírják. Az marad benne állandó, amivel nem tudnak mit kezdeni.
Szóval nem lesz több KB-ülés, ahol világosan kijelölik az utat, és megmondják a megoldást is hozzá.
Tudomásul kell vennünk, hogy történelmünk hiányosságai a korábbi időkben rejlenek. A nemesi típusú honfoglaláskor leírása csak az arannyal megrakott sírokra figyelt. Egyedül László Gyula írt a népről is. Emiatt a drága szomszédok behatoltak az általunk üresen hagyott lyukakba, és szlávokat, románokat, stb. álmodnak a koraközépkori Kárpát-medencébe. Mi magunk adjuk a lehetőséget drága szomszédaink kezébe. Amíg a bronzkori, római-kori régészekkel Dunát lehet rekeszteni ma Magyarországon, addig a honfoglaláskorral 4 kutató foglalkoz(na), ha kapna rá lehetőséget. Pénz azonban csak a rómaiakra meg az autópályákra van. Kedves álnevű barátom: Ön hogyan vágná ki magát ebből a csávából?

 

 Mesterházy Zsolt 2003.08.08 – 22:23
Kedves Petey (Úr/Asszony/Akárki)!
Elegendően mértékadó, hivatásos régésztől származó magánvélemény szerint a helyzet a következő:
Amikor a XVIII. században fellendült az érmészet, viszonylag gyorsan kialakultak a jól adatolható korszakok, személyek. Az egyre gazdagabb gyűjtőknek azonban a hiátus korszakokra illő pénzeik hiányoztak. Az üres korszakokra vonatkozó leletekről a piac gyorsan gondoskodott.
Emben legyen a talpán az, aki a bőséges termésből magabiztosan szórná ki a piac kényszerítette darabokat.
Lehet, hogy ettől nem lesz okosabb, de ez van.

 

 sartogrilu 2003.08.08 – 12:56
Egy rövid megjegyzés:
Pap Gábor nem tudja, miért beszélnek a naptárral kapcsolatban a niceai zsinatról, holott ott naptárreform nem történt. Ez valóban így van, a niceai zsinat csupán a húsvét időpontját határozta meg, a tavaszi napéjegyenlőséget márc. 21-ben határozva meg; ez a napéjegyenlőség csúszott Gergely pápa idejére márc. 11-re. Mivel a két naptár 400 évenként ad 3 nap eltérést, könnyen kiszámolható, hogy nincsenek hiányzó napok/évek.
Ami a Julius Ceasar féle napéjegyenlőséget illeti: éppen az i.e. 45 és i.u. 325 között csúszott át március 24/25-ről március 21-re, ez tehát nem érv Illig elmélete mellett.Egynapos eltérés egyébként hibahatáron belül van, mert a csillagászati év és a naptári év eltérése 133-134 évenként tesz ki egy napot; maga a csillagászati tavaszpont is egynapos tartományban mozog, legközelebb 2008-ban fog például március 20-ra esni.

A hamisnak ítélt bizonyítékokkal, a “hazug” krónikákkal egyébként sem árt óvatosnak lennünk, hiszen Homérosz (az események után jó 400 évvel később írt) eposzának történelmi magját, Trója létét is megkérdőjelezték, míg Schliemann ki nem ásta Tróját.

Rosszhiszeműségünknek tehát szabjunk határt, és ne higyjük, hogy a világunk hazugságra épül; tévedni emberi dolog, és van enélkül is épp elég feltárandó terület, könnyen cáfolható tudományos babona (pl: “krónikáink – nyugati hatásra – kedvezőtlen színben tüntetik fel a szkítiai magyarokat” Ha valaki olvasta az eredeti szövegeket, meggyőződhetett az ellenkezőjéről; a szabadságszerető, vitéz és erényes nép képe – számomra legalábbis – kifejezetten pozitív)

 

 Petey 2003.08.07 – 22:38
Volna egy szerény kérdésem: mit lehet kezdeni azokkal az elásott pénzérmékkel, amelyeken a “kitalált középkor” személyiségeinek arcképei szerepelnek? Működött netalán egy külön kommandó a célból, hogy hamis, blődli pénzeket verjen, gondosan elássa őket egész Európában, hogy aztán előre örvendjen azon, milyen fene módon sikerült nekik az utókort becsapniuk? Másra nem is tudnék gondolni…

 

 Szász Attila 2003.08.06 – 11:21
Félelmetes… Veszélyesebb ez az egész, mint egy világháború.

PS. Cseke úrnak: a kért táblázat készülőben van, nemsokára jelentkezem majd vele.

 

 Szász Attila 2003.08.06 – 11:03
Félelmetes… Veszélyesebb ez az egész, mint egy világháború.

PS. Cseke úrnak: a kért táblázat készülőben van, nemsokára jelentkezem majd vele.

 

 Polak 2003.07.23 – 12:42
Elolvastam Heribert Illig és Uwe Topper urak könyvét, áttanulmányoztam a Rubicon folyóirat összeállítását, illetve a magyar és óorosz őskrónikákkal kapcsolatos megállapításokat. Rendkívül nagy a bizonytalanság bennem és egyre inkább a felé hajlok, hogy az illigi elmélet nem nélkülöz bizonyos realitásokat. Amihez hozzá tudok szólni, az a niceai zsinat témája. Tudomásom szerint a zsinatnak naptárreformra vonatkozó határozata nem volt, annál is inkább, mert arra nem is volt joga. Naptárreformot kihírdetni i.sz. 325-ben egyedül Nagy Konstantinnak volt joga, de nem mint Augustusnak, hanem mint pontifex maximusnak, hiszen ekkor még elég jelentős tömegeket képviselnek az olyan vallások, mint az ősegyiptomi, az őshellén, a druida, a mithrasz hívők, stb. és a kereszténység “csak” privilegizált vallás, de nem mai értelemben vett államvallás. A zsinati jogkör bővítésének, illetve az államvallás utólagos feltételezésének ellentmond az is, hogy Julianus Augustus (az Apostata) i.sz. 360 körül a keresztény egyházi szervezeteket megfosztja privilégizált státusuktól – és ezt a Római Birodalom népei a brit szigetektől az Eufrateszig szó nélkül tűrik és tudomásul veszik.

A második részben egy érdekes “játékra”, egy fordított felállásra hívom fel a fórumozókat.
Tételezzük fel, hogy a hivatalos tudomány nyom nélkül törli a 614-911 közötti időszakot, illetve megteremti a két időperem közötti történelmi összekapcsolásokat.
Tételezzük fel, hogy egy X.Y. olyan elmélettel áll elő, hogy a kérdéses mintegy 300 év mégis létezett, Nagy Károly valós személy volt és a Pápai Állam létrejöttének jogalapját Kis Pippin teremti meg.
Kérdés: milyen csillagászati, művészettörténeti, régészeti, stb., érveket hozhat fel ez a bizonyos X.Y. és érvei cáfolhatók e.

 

 Cseke Bence 2003.07.23 – 11:35
Tisztelt Látógatók, kedves Weboldalgazdák!

Olvasom Hunnivári Zoltán gondolatfuttatását a Hungár Naptárról, az általa vélt Illig Hunnivári mintegy 100 év különbséről is.
Lenyűgöző és nagyon könnyen követhető az egész okfejtés egész addig míg bele nem megy a csillagászati eseményekbe…

A problémám: (s szerintem ez többeket érint)
Szeretnék látni a jelenleg érvényes és használt évszámozás 1000. évétől (Szt. István koronázásától) visszamenőleg úgy kb 2-3000 évre visszamenőleg csillagászatilag-matematikailag Hold és Napeseményeket, napközbeni időpontjukat, láthatóságuk helyét, minőségét egy oszlopban, mellette lévő oszlopban a jelen dátumozás szerinti égitest eseményeket és történelmi eseményeket (csata-járvány–kereszthalál-stb), mellette lévő oszlop(ok)ban a vélt történelmi eseményeket hasonlóképpen, de a valós idejűnek tartott időponthoz igazítva.
Tehát az abszolút csillagászati dátum szépen halad lefelé a csillagászati esemény leírásával, és mellette megjelenik a többféle kronológia eseménye, amelyik ahová datálva, mellette a vélt abszolút csillagászati dátum zárójelben. A fontos dátumok nyilvánvalóan kiemelve.
Remélem a kérés megfogalmazása egyértelmű, és sokak által igényelt.
A megvalósítás már nehézkesebb de annál fontosabb. Weboldal és kiadvány szinten egyaránt.
A kutató munkákhoz kívánok további sok fejtörést, számunkra meg érthetőbb-megfoghatóbb-átláthatóbb igazolást.

Tisztelettel: Cseke Bence

 

 Forika Eva 2003.07.23 – 11:22
Nagyon szep anyagokkal gazdagodott a honlap. Varom a javaslatokat, mit kellene leghamarabb leforditani ! Forika Eva

 

 Mesterházy Zsolt 2003.07.15 – 00:28
Kedves “egyedül”!
Nem olyan nagy baj az, ha múltunkról megtudunk valamivel többet, mint korábban.
A bagdadi múzeumért sem kell már aggódnia, mert a lopott holmi nagy része előkerült. Különös módon a különféle határokon jobbára amerikaiak akadtak fenn, mint egyes tárgyak “exportőrjei”. Tudja, a háborúkban még ma is szokás, hogy a győztesnek joga van a szabad rabláshoz. Vannak, akik ezt magukra értve szabad emberekként természetesnek tartják. Természetesen vannak olyanok is, akiknek erről más a véleményük.
Az ismert események nyomán feltehető, hogy a bagdadi nagy rablás után – kivédendő a világméretű felháborodást – helyzetben lévő titkosszolgálatok bevetésével is sikerülhetett a múzeum javait visszaszerezni. (Tudja, a szabadrablás ősi jog, mindig a győzteseket illeti…) Csak találgatni tudnék, melyek lehettek ezek….
További hírek a www.dailygrail.com hírcsatornán gyakran elérhetőek.
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24