Vendégkönyv

 

 Mesterházy Zsolt 2003.10.22 – 13:38
Kedves Kuzmács úr!
Szerkesztőségünk birtokába került egy közelebbről meg nem nevezett sztyeppei nép nyelvén készült szószedet. Nem szeretnénk megfelelő ellenőrzés nélkül közreadni. Tudna-e ebben segíteni?
Üdvözlettel:
zsolt.mesterhazy@kitalaltkozepkor.hu

 

 Somlói Dániel 2003.10.22 – 11:44
Kedves Kozmács István!

Hadd ragadjam meg a ritka lehetőséget, hogy Önnek mint nyelvészprofesszornak feltegyek néhány fontos kérdést, melyek már régen foglalkoztatnak.

Először azonban egy rövid idézet (a www.kitalaltkozepkor.hu/pg_pannonr.html URL alatt elérhető beszélgetésben Pap Gábor fogalmazta meg a következőket):

Mi a véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban? Ön annak idején teljes terjedelmében elolvasta Sajnovics Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse c. művét? Milyen nyelven, latinul vagy magyarul? Kiadták-e azóta magyarul (jó fordításban) a könyvet? Mit is mondott pontosan Sajnovics, ill. Hell a magyar nyelv származásával és rokonságával kapcsolatban? Nem magyarázzák félre a gondolataikat mostanában (az utóbbi 150 évben)?

Úgy gondolom, a magyar és az ugor népek nyelvének bizonyos fokú rokonsága bizonyított; kutatják-e hasonló komolysággal a magyar és a sumér, etruszk, török, hun, kelta nyelvek rokonságát Magyarországon? Ön szerint milyen irányban lenne érdemes tovább vizsgálódni; vagy netán teljesen tisztázottnak tekinti nyelvünk családfáját?

Mi az oka annak, hogy a magyar nyelv oly lassan látszik változni, hogy öt- vagy nyolcszáz éves szövegek gond nélkül olvashatóak ma is? Mely nyelvek állnak ellen hasonlóan a változásnak?

Válaszait előre is nagyon megköszönöm.

Somlói Dániel

 

 Palesmurt 2003.10.22 – 09:47
Tisztelt Szerkesztő!

Még egyet: nem tréfás kedvem tettem, amit tettem, éppen ellenkezőleg: meglehetősen elkeseredett állapotomban.

Ha érdekli azt is elárulom, hogy ennek mi az oka.

Tisztelettel:

Kozmács István

 

 Palesmurt 2003.10.22 – 09:42
Tisztelt Szerkesztő!

Kérem a tisztességes tájékoztatást:

1. a leveleim nem tartalmaztak gyalázkodát, ha igen, kérem azok közzétételét, hogy ne csak az ön szavai álljanak az enyémmel szemben. Nem fog ilyet találni.

2. A nevemet én magam adtam meg, s szerintem ez is kimaradt a levélből: az azt sugallja, hogy önök megtudták, mikor valójában én magam mondtam meg.

3. Valóban a jövő nyelvésznemzedékét tanítom, s elmondhatom, hogy közülük bárki azonnal észrevette volna, hogy az írásom hamis. De legalábbis leellenőrizte volna, hogy valóban van-e MArácz könyvében valami ilyesmi. Sajnálom, de amit igazolni akartam, csak az derült ki:
dilettánsok minősítenek másokat (pl. azzal vádolva másokat, hogy az általuk tanított ismeret tönkreteszi a nemzetet stb.)

Remélem, hogy ez a levél fennmarad a vendégkönyvükben: nem gyalázkodik, nem hamis néven van írva, nem akarja önöket beugrasztani. Amúgy a feltett kérdéseimre nem kaptam választ a kitalált középkorral kapcsolatban.

Barátsággal:

Kozm ács István

 

 a szerkesztő 2003.10.21 – 21:10
Csak a rend kedvéért: tréfás kedvű hozzászólónk civilben egy magyar felsőoktatási intézmény tanára, és a jövő nyelvésznemzedékeit tanítja. Nevét nem adjuk ki, talán ennyitől észretér.

 

 a szerkesztő 2003.10.21 – 21:06
Tisztelt Vendégek!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a mai napon, először a kitalált középkor honlap történetében, éltem moderátori jogaimmal, és egy bizonyos “Palesmurt” nevű illető hozzászólásait töröltem a vendégkönyvből! Ez az “úriember” néhány hete “Kovács Botond Őrs” állnéven, saját maga által is bevallott módon egy provokatív jellegű hozzászólást írt, melyre Fórika Éva jóhiszeműen és gyanútlanul válaszolt. “Palesmurt” ma úgy érezte: itt az ideje, hogy “lerántsa magáról a leplet”, s bennünket megszégyenítsen azért, amiért komolyan vettük őt, amiért reagáltunk provokatív hozzászólására, s nem láttunk át a szitán mindjárt az elején! Úgy ítéltem meg, hogy ez az övön aluli módszer méltatlan, s mivel legutóbbi hozzászólásainak stílusa is kívánnivalókat hagyott maga után, ezért töröltem azokat! Ezt követően “Palesmurt” közölte, hogy most ő majd “jól csőbe húz bennünket”, mert ő “van olyan nagy mint Illig”, s az index fórumon azt kezdte terjeszteni, hogy mi cenzúrázunk. Nos: nem cenzúrázunk, hanem moderálunk! Épp mint minden valamire való fórum, amely ad arra, hogy a színvonala ne süllyedjen egy bizonyos szint alá! Vendégkönyvünkben természetesen a jövőben is szabadon elmondhatja a véleményét mindenki! Az is, aki nem ért egyet a kitalált középkor elméletével, vagy a honlapon elhelyezett írások tartalmával. De tegye ezt tisztességes módon, elfogadható stílusban, s lehetőleg mellőzze az értelmetlen gyalázkodást! Legyen tárgyilagos, érdemben szóljon hozzá a témához és érvekkel szemben érveket sorakoztasson fel! Aki erre nem képes, aki övön aluli módszerekkel operál, aki provokatív szándékkal írogat a vendégkönyvbe, az számítson rá, hogy a hozzászólásai a jövőben is törlésre fognak kerülni!

Üdvözlettel: a szerkesztő

 

 Nyulesznyunya 2003.10.21 – 15:33
Kedves barátaim,

valaki azt terjeszti az index fórumán, hogy itt nálatok cenzurázzák a vendégkönyvet.

Válaszoljatok meg nekik!

Barátsággal: egy ember

 

 Gyík 2003.10.21 – 03:54
És még valami – hirtelenjében belekukkantottam néhány zenetörténeti munkába – munkaártalom -, és bizony első blikkre ott isigazolódik minden. Pl. Dobszay László igen kiváló és vaskos könyvében, a Gregorián kézikönyvében csupán néhány oldalt írt az említett századokról. Az 1961 (!) Új Magyar Lexikon e témában semmiképpen sem kompetens, viszont adatai szerint a Vatikánban úgy 4-500 éven keresztül semmit nem változott a gregorián éneklés stílusa, noha többször fölfedezték a Schola Cantorumot, többek közt Nagy Károly idejében is. Érdemes lenne talán erről Dobszayval elbeszélgetni, mert valószínűleg fontos adalékokat tudna mondani.

 

 Gyík 2003.10.21 – 03:47
Bocsánat a néhányezer helyesírási hibáért – tudom a késői időpont sovány mentség. Az viszont talán nem annyira, hogy most kapcsolódtam be ebbe történetbe, és lelkesedésem nem ismer határokat – ezért hajlandó vagyok még ilyen késői órán is mellépöttyenteni.
Nagy kár, hogy a “fafejek” nem olvassák ezeket a hosszászólásokat, mert ide se kattintanak…

 

 Gyík Oszkár 2003.10.21 – 03:43
És még valami, ami szerintem negyon fontos tény. Ha valaki végigolvassa a könyvet figyelmesen, az könnyen rájöhet, hogy Illig vajmi keveset tesz hozzá azokhoz az adatokhoz, amiket már előtte igen tkintélyes és komoly tudósok megalapozottnak tekintenek. E könyv ereje, pont abban van, hogy az egész anyagot, nem úgy tálalja, mint saját kutatásainak egyoldalú gyűjteményét – ahogy ezt szerintem jónéhány konzervatív tudós már megtette -, hanem összegzőként lép föl, egy olyan tudós személyében, aki végre rendet rak ebben a nagy adatt-tömegben. Mégis mit gondolnak a t. kritkus urak, ha valaki egy többezer lábjegyzetből álló könyvet megír, annak cirkusz kell? Mikor tanuljuk meg végre tisztelni, a másik ember munkáját, és tiszteleni a ráfordított idejét és tisztelni a gondolatait. Talán Nagy Károly nem erről híres?

 

 Tóth Gyula 2003.10.20 – 18:28
Néhány rövid gondolat a szenzárciósan egyoldalúra sikeredett Duna TV-s műsorról:

A tisztelt urak hónapokkal ezelőtt a Rubiconban már elkövették azt a magyar tudósokhoz méltatlan súlyos hibát, hogy egyetlen árva szóval sem tértek ki ennek az elméletnek a magyar krónikákkal való igen nagyfokú egyezésére. Azt gondoltam, hogy most majd javítanak … hát nem! Az, hogy “Képes Krónika”, vagy “Kálti Márk” esetleg “Kézai Simon” a majd’ egy órás műsor alatt még csak el se hangzott! Rögvest le is száradna a nyelvük, ha megemlítenék! Pedig igen nehezen lehet titokban tartani, hogy a Képes Krónika szerint Attila halála és a magyarok második bejövetele között mindössze 100 vagy 104 év telt el! A magyar krónikák csupán öt generációt vezetnek le Attila és Álmos között! A magyar krónikák nem, hogy nem beszélnek avarokról, de időt se hagynak semmiféle avar korszak számára! Továbbá a dicső Karoling Birodalomról éppúgy nem ejtenek szót, mint ahogy a Kazár Birodalomról sem!

Aztán a magyar krónikák olyan “badarságokat” is állítanak, hogy Attila, a Krisztus utáni 400-as években, közvetlenül a catalaunumi ütközet előtt csapatokat küldött a Hispániába betörő arabok ellen! Ez pedig csak egyetlen módon lehetséges: ha Hispánia arabok általi meghódítása már három évszázaddal korábban megtörtént, épp úgy, ahogy azt Uwe Topper javasolta “A nagy naptárhamisítás” c. könyvében!

Ezekről a nyilvánvaló összefüggésekről miért nem beszélnek a “tisztelt” “tudós” “urak”? Netán a krónikáinkban fellelhető időrendi problémák feszegetéséből is tabutémát szeretnének kreálni?

 

 

 789 2003.10.17 – 01:32
Az lapról letölthetö egyik rádió beszélgetésben szó esett a jégveremröl. Le van-e írva valahol, hogy hogyan kell jégvermet készíteni és használni ? Esetleg ez is, meg a búbos kemence építés is újra hasznos tudomány lesz ebben vagy a következö évtizedben.

 

 Mesterházy Zsolt 2003.10.16 – 21:37
Többen érdeklődtek, mi történt Illig úr budapesti előadásain.
Hallomásból tudom csak amit írok: Illig saját első könyvéről beszélt sokáig. Ezt követően kijelentette, hogy Kálti krónikája jónak tűnik, mert jónak tűnik. Az új könyvről nem esett szó igazán. Megértem, mert nem ő írta, hanem Weissgerber. Érdekes, hogy a korábbi Weissgerber-cikkből, amely a honlapon is szerepel, egyetlen szó sincs a könyvben. Annak ellenére, hogy elvileg az lett volna a könyv tartópillére.

 

 Dudás Miklós 2003.10.15 – 00:32
“Éppen most megy egy “kerekasztal” a Dunán a könyvről. Mintha nem is olvasták volna a könyvet. Döngetik az üres kapukat….”

Magam is kiváncsi voltam rá hogy e három jómadár miket hord össze 50 perc alatt, s jelentem nem csalódtam. Hozta a formáját Fodor és Zsoldos “elvtárs”, s az ifjú titán Hetesi Zsolt csillagászpalánta szintén kitett magáért. Mellébeszélésből csillagos 5-ösre vizsgáztak mindhárman.

 

 Gyík Oszkár 2003.10.14 – 23:33
Éppen most megy egy “kerekasztal” a Dunán a könyvről. Mintha nem is olvasták volna a könyvet. Döngetik az üres kapukat….

 

 sim 2003.10.14 – 21:49
Aki szeretne magyar szövegeket róvásírásos betükészlettel olvasni, a következő program a segítségére lehet.
Az átalakított szövegeket a Róvás szabvány betükészlettel egy akármilyen szövegszerkesztőben helyesen olvashatjuk.
Letöltés innen:
www.simcsi.home.ro, rovas!üdv,
sim

 

 Webmester 2003.10.13 – 19:48
Kedves Imre!

“…A tisztelt szerkesztőket pedig kérdezném lesz e az előadásnak nyoma itt a honlapon?

Az előadás hangfelvétele biztosan meg van, és fent is lesz, viszont videofelvételünk nincs róla. Aki esetleg készített, s fel tudná ajánlani nekünk néhány napra míg digitalizáljuk, megköszönnénk.
Üdv.: Kiss Viktor M.

 

 Váradi István 2003.10.11 – 20:14
Nagyon szeretném megérni, amikor történelem tankönyvekben olvashatom újra ezeket az anyagokat!!!
Gratulálok!

 

 Fórika Éva 2003.10.11 – 07:08
Kedves Kovács Botond Örs !
A NAPÚT és a magyarság történelmi létének összefüggései engem is nagyon foglalkoztatnak;az eredtmondáinkban találtam erre utaló jeleket. Ha gondolja olvassa el a Magyarságtudomány oldalon levő idevágó írásom. Örvendenék, ha le is reagálná!
Barátsággal : Fórika Éva

 

 Budai Imre 2003.10.10 – 14:22
Mi volt a tegnapi Illig előadáson? Valaki röviden összefoglalná? Nem volt időm elmenni. Köszönöm!

A tisztelt szerkesztőket pedig kérdezném lesz e az előadásnak nyoma itt honlapon? (videófelvétel..?)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24